Tjenesten er uforpliktende med formål å kartlegge interesse.Registrering vellykket

Takk for din interesse.

Dersom Eidsiva bredbånd skal bygge ut fiber i et område, er det viktig at mange i nabolaget er interessert i fiber-bredbånd. Desto flere som melder sin interesse, desto større er muligheten for at vi bygger nettopp der du bor. Denne tjenesten har som mål å kartlegge interessen og er uforpliktende både for deg og for oss. Områder som blir besluttet utbygd blir kontaktet umiddelbart.

Vilkår

Det er flere faktorer som bestemmer hvor Eidsiva bredbånd bygger ut fibernett. En av de viktigste er at det er stor interesse for fiber. Denne tjenesten har som mål å avdekke interessen primært i Hedmark og Oppland. Vi lover ikke at vi bygger ut selv om interessen er stor, men det øker sjansen betydelig. Det kan være andre faktorer som utbyggingskostnader samt vår infrastruktur som avgjør om det bygges eller ikke. Uansett så setter vi stor pris på om du viser interessen via denne nettsiden.

Generelle vilkår ved registrering

• Tjenesten er uforpliktende for begge parter - du viser kun interesse ved registrering; det er ingen bestilling.
• Ved å registrere deg samtykker du til at vi kan kontakte deg på e-post og telefon.
• Eidsiva bredbånd bruker informasjonen du legger inn for å få oversikt over interesserte i et potensielt utbyggingsområde.
• Eidsiva bredbånd forbeholder seg retten til å videreformidle informasjonen til andre tilbydere der vi ikke bygger ut selv.
• Informasjonen benyttes internt i Eidsiva bredbånd. Det gis ikke fortløpende informasjon om beslutning før fiber-utbygging er vedtatt.
• Ved registrering blir du synlig i oversiktskartet for agenter/ildsjel dersom man velger ikke å være synlig ved registrering.

Konkurranseregler og vilkår (fiber-agent)

• For å delta i konkurransen må man registrere seg som fiber-agent.
• Konkurransen forutsetter at Eidsiva bredbånd beslutter å bygge ut fiber i feltet og på adressen der du som fiber-agent bor, og at du ikke allerede bor i et felt som er utbygd med fiber.
• Det er først når Eidsiva bredbånd har besluttet utbygging av et fiber-felt at en vinner kan kåres.
• Er det flere agenter i samme utbyggingsområde, vil den med flest interessenter på tidspunktet for vedtak om utbygging vinne. Ved likt antall interessenter, foretar vi loddtrekning mellom agentene. Det gis ikke innsyn i kåringsprosessen.
• Det er kun i området der fiber-agenten selv bor man kan delta. Du kan verve i radius av inntil 1 kilometer fra der du bor og alle innenfor dette området telles som interessenter uavhengig av om de blir en del av vedtatt utbyggingsområde eller ikke. Bor en interessent på et allerede utbygd fiber-område vil det ikke telles som fiberinteressent for agenten. Dersom vedtatt utbyggingsområde utgjør færre enn 20 boenheter, kåres det ikke noen vinner. En fiber-agent må ha vervet minst 10 interessenter for å være med i kåringen.
• Konkurransen gjelder kun i områder hvor vi har mulighet til å bygge ut fiber.
• Den vinnende fiber-agenten får fri tilgang til fiber-bredbånd med opptil 1000 Mbps hastighet i et år. Etableringspris fiber, Digital-TV og telefoni eller andre tjenester er ikke inkludert i premien. Hastighet er med forbehold om linjeteknisk kapasitet. • Det er alltid Eidsiva bredbånd som bestemmer om et felt blir utbygd med fiber eller ikke.
• Eidsiva bredbånd forbeholder seg retten til å oppdatere konkurranseregler og vilkår uten varsling. Det er de til enhver tid gjeldende vilkår som legges til grunn for konkurransen.
• Dersom utbygging skjer i form av et dugnadsfiber-prosjekt kåres ingen fiberagent-vinner.

×

Beklager!

Kunne ikke finne adresse ut fra markørplassering.

×

Feil i adressefeltet!

Søk opp din adresse og velg i resultatlisten du får under.

×

AgentId må bestå av 4 siffer

×

Adressen inneholder ikke noe husnummer!

Vennligst legg inn ditt husnummer dersom du har et.

×